23 Lis

Technická analýza – Indikátory a oscilátory

Indikátory

Ve světě binárních opcí existuje nesčetné množství indikátorů. Ty se mohou rozdělit na trendové indikátory a tzv. oscilátory. Indikátor je ve své podstatě pouze pomůcka technické analýzy, která do grafů zakresluje různé křivky a čáry z údajů, co mu poskytne burza a slouží k identifikaci stávajícího trendu. Burza poskytuje pouze tři základní údaje a to čas, cenu a obchodovatelné objemy.

Nejpopulárnějším trendovým indikátorem je tzv. klouzavý průměr. To je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období.

Používají se různé typy klouzavých průměrů pro odhadování směru trendu:

  • Jednoduchý klouzavý průměr (SMA – Simple Moving Average)
  • Exponenciální klouzavý průměr (EMA – Exponential Moving Average)
  • Vyhlazený klouzavý průměr (SMMA – Smoothed Moving Average)
  • Lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA – Linear Weighted Mobing Average)

Pomocí indikátoru klouzavého průměru se křivka vyhladí a lze z ní pak lépe vyčíst trend obchodovaného instrumentu.

klouzavy prumer

Oscilátory

Co se týče oscilátorů, tak mezi obchodníky jsou velice využívané například tzv. Commodity channel index (CCI) nebo Relative Strenght Index (RSI). RSI je technický impulsový indikátor (oscilátor), který porovnává velikost nedávných zisků a ztrát ve snaze zjistit množství překoupených a přeprodaných podmínek daného aktiva.

rsi

Na grafu můžeme vidět, že RSI se pohybuje v rozmezí od 0 do 100. Aktivum se považuje za překoupené, jakmile se RSI blíží k úrovni 70, nebo tuto úroveň překročí. Toto znamená, že aktivum může být stále přehodnocené a tudíž je dobrým kandidátem na tzv. pullback (změna pohybu ceny, v tomto případě pokles dolu). Stejně tak, pokud RSI se blíží úrovni 30, je to známka toho, že by aktivum mohlo být stále přeprodané, a proto pravděpodobně bude měnit směr pohybu a to nahoru.