06 Lis

Základní typy svíc

Pouze tři základní údaje lze využít pro technickou analýzu. Jsou to čas, cena a obchodovatelné objemy. Tyto údaje se zobrazují v cenových grafech různými formami. Nejpopulárnější jsou tzv. svíčkové grafy, ve kterých jednotlivé svíce zachycují jednak rozpětí cenových pohybů pro určité časové intervaly, ale také otevírací a uzavírací cenu daného podkladového aktiva.

V rámci technické analýzy je možnost ze svíčkových grafů vyhledat různé formace, neboli „patterny“, které s určitou pravděpodobností vedou k vývoji ceny aktiv.

svickovy graf

Svíce ze svíčkového grafu se dělí na dvě části: tělo a stíny (tzv. knoty). Na obrázku je znázorněna otevírací cena (Open), zavírací cena (Close) a maximum, popřípadě minimum dané ceny (High/Low). Standartně se svíce rozdělují dle trendu, a to na rostoucí (býčí, bullish) a klesající (medvědí, bear). Pokud jde tedy o bear (klesající) svíčku je „Close“ pod „Open“ a naopak. Tělo neboli tlustá část svíce zobrazuje rozpětí mezi otevírací a zavírací cenou, jinak řečeno „momentum“. Knot určuje rozpětí mezi maximem a minimem, což je variační rozpětí v daném momentě.

Tyto svíce se prvně začali používat v Japonsku okolo roku 1700 n.l., kdy se snažili predikovat cenu rýže tamější kupci. K tomuto letopočtu se tak vyhotovování grafů tímto způsobem řadí k prvním vyhotovováním grafů vůbec.

Mezi základní a nejjednodušší typy svíc patří „modrá velká svíce“ a „červená velká svíce“. Tyto svíce charakterizuje především nestandardně dlouhé tělo a velmi krátké, nebo žádné stíny. Co se týče modré velké svíce, tak otevření ceny v blízkosti minima a uzavření ceny v blízkosti maxima značí, že „býci“ mají trh pevně pod kontrolou, tudíž tato svíce předznamenává pokračování rostoucího (býčího) trendu. U červené velké svíce otevření ceny blízko maxima a uzavření ceny blízko minima signalizuje, že situaci na trhu mají pod kontrolou „medvědi“, a proto se dá očekávat pokračování klesajícího (medvědího) trendu.

modra svice

Druhým a velmi rozšířeným typem svíc je tzv. „doji“. Tento typ svíce je především charakterizován tím, že otevírací i uzavírací cena se nachází na velmi podobné, nebo stejné úrovni a tudíž svíce nemá žádné, nebo jen velmi malé tělo. Délka stínů v tomto případě nehraje zásadní roli. Tento fakt signalizuje, že medvědi ani býci nejsou schopni pohnout danou cenou ve svůj prospěch, a že jejich síly jsou na trhu velmi vyrovnané. Svíce Doji po tomto značném trendovém pohybu signalizuje, že trendu dochází dech a pravděpodobně bude stagnovat.

doji svice

Jako třetí typ uvádím velmi populární „Kladivo“ („Hammer“). Kladivo se vyznačuje v podobě svíce (červené, nebo modré) s malým tělem, žádným, nebo velice krátkým horním stínem a relativně dlouhým dolním stínem. Pakliže se Kladivo objeví při klesajícím trendu je potřeba zbystřit. Tento jev velice často signalizuje otočení stávajícího trendu.

kladivo

Dalším vzorem je tzv. „oběšenec“ („hanging man“). Tento vzor nastane, objeví li se kladivo na rostoucím trendu. Oběšenec často signalizuje předsevzetí, že trend ceny obchodovaného instrumentu bude nabývat opačné (klesající) tendence.

obesenec

Mezi méně časté vzory patří například tzv. „Bullish engulfing“, neboli „Pohlcení růstu“ a je zvýrazněný v následujícím obrázku. Tento vzor se skládá z malé medvědí (klesající) svíce, která je posléze „pohlcena“ velkou býčí (rostoucí) svící. To znamená, že tělo klesající svíce je celé schováno v těle svíce rostoucí. Výskyt takovéhoto vzoru v trendu klesající tendence může být interpretován, jakožto možný signál, který značí otočení na trend s rostoucí tendencí

bullish

Opačným vzorem pro „Bullish engulfing“ je „Bearish engulfing“ (viz další obrázek). U tohoto vzoru naopak „pohlcuje“ větší klesající svíce malou rostoucí svíci. Tento jev často signalizuje otočení rostoucího trendu na klesající trend.

bearish